Hỗ trợ trực tuyến
Bộ đếm
Tổng : 0
Trong ngày :
Đang trực tuyến : 0
Dịch vụ du lịch Việt Nam
Phien dich
Dịch Vụ Hướng Dẫn Viên
Chúng tôi cung cấp và cho thuê hướng dẫn viên người địa phương hiểu biết văn hóa lịch sử, thông thạo các ngôn ngữ như: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Thai Land, và Nga…

Ngôn Ngữ

Nửa Ngày

Cả Ngày

Hai Ngày

Tiếng Anh

$ 20

$ 40

 $ 80

Tiếng Pháp

$ 25

$ 50

 $100

Tây Ban Nha

$ 30

$ 60

 $ 120

Thái Land

$ 30

$ 60

 $ 120

Nga

$ 30

$ 60

 $ 120

Chú ý:
Hướng dân viên không phải là phiên dịch và thư ký.
Thời gian từ 7:30 sáng đến 5:30 chiều (ngày lễ và chủ nhật)
Giá tính băng tiền Mỹ.
Giá này có thể thay đổi theo từng thời điểm trong năm.