Hỗ trợ trực tuyến
Bộ đếm
Tổng : 0
Trong ngày :
Đang trực tuyến : 0
Dịch vụ du lịch Việt Nam
Toursit Visa
Dịch Vụ Visa
Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm visa du lịch nhanh chóng và thuận lợi cho tất cả quý khách trong và ngoài nước, giá cả ưu đãi, uy tín.

Việt Nam Visa: Visa cho khách du lịch đến Việt Nam, quý khách có thể xin visa tại các đại sứ quán tại các quốc gia nơi quý khách ở. Nếu quý khách không xin được visa ở đó thì quý khách cố thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn tận tình giúp đỡ quý khách với giá cả phù hợp. Nếu quý khách mua tour của chúng tôi thì chúng tôi có chính sách riêng cho quý khách. Những trình tự để xin visa như sau:
A.    Chúng tôi yêu cầu quý khách gửi thông tin đầy đủ như ngày đến Việt Nam và ngày rời Việt Nam, và fax hộ chiếu cho chúng tôi ít nhất là 15 ngày trước khi quý khách đi tour.
B.    Tiếp theo chung tôi sẽ tiến hành nộp đơn đề nghị cấp visa lên phòng xuất nhập cảnh.
C.    Phòng xuất nhập cảnh sẽ thông báo cho chúng tôi biết việc đồng ý xin cấp visa sau đó chúng tôi gửi fax đến đại sứ quán mà quý khách cư trú.
D.    Chúng tôi fax bản copy xin cấp visa đến cơ  quan liên quan.

Cambodia visa: Quý khách có thể xin cấp visa tại cửa khẩu Cambodia, quý khách phải trả lệ phí là 25 USD và cần có 2 ảnh hộ chiếu cho mỗi người, thoiýf gian chờ đợi khoảng 30 phút.

Laos visa: Quý khách có thể xin cấp visa tại cửa khẩu Lào, lệ phí là 30 ÚD và cần 2 ảnh hộ chiếu và đợi khoảng 30 phút.

Bảng Giá Áp Dụng Cho Quý Khách Xin Visa Việt Nam (Giá USD)

 

Loại Visa

 

Số Khách

 

Giá

Lệ phí dán tem

 

Yêu cầu

Tại Cửa Khẩu

Tại Đại Sứ Quán

1 lần/tháng

1 - 10

$ 20

$ 25

$ 25 +  Lệ phí dịch vụ

Yêu cầu

Nhiều lần/tháng

1 -10

$ 25

$ 50

$ 50 + Lệ phí dịch vụ

Yêu cầu

Bảng giá Áp Dụng Cho Cambodia Visa (Giá USD)

 

Loại Visa

 

 Số Khách

 

Giá

Lệ phí dán tem

 

Yêu cầu

Cửa khẩu

Đai sứ quán

1 lần/tháng

1-10

$ 20

 

$ 25

$25 + Lệ phí dịch vụ

    Yêu cầu

Nhiều lần/tháng

1 -10

$ 25

$ 50

$ 25 + Lệ phí dịch vụ

    Yêu cầu

Bảng giá Áp Dụng Cho Laos Visa (Giá USD)

 

Loại Visa

 

Số khác

 

Giá

Lệ phí dán tem

 

Yêu cầu

Cửa khẩu

Đại sứ quán

1 lần /tháng

1 -10

$ 30

$ 30

$ 30 + Lệ phí dịch vụ

Yêu cầu

Nhiều lần/tháng

 

1 -10

$ 60

$ 60

$ 60 + Lệ phí dịch vụ

Yêu cầu

Chú ý:
Quý khách có thể xin cấp visa khi đến Việt Nam, nhưng dẫu sao đây là trường hợp khẩn cấp thôi vì lệ phí trả rất cao. Tất cả các loại visa vào Việt Nam đều là loại visa vào một lần nhưng nếu quý khách muốn ra vào nhiều lần thì quý khách phải xin visa ra vào nhiều lần. vì vậy quý khách lưu ý trước khi xin visa.